klank SPEL BEWEGING

 

Begint je baby of kindje spontaan te bewegen op muziek?  

Verzint jouw zoon of dochter een eigen taal tijdens het spelen? 

Zit er muziek of ritme in het spel van je kind?  

 

Uit neurologisch onderzoek blijkt dat het stimuleren van het muzikaal gevoel, de intuïtie en de kunstzinnige vermogens bij kinderen een natuurlijk evenwicht tussen beide hersenhelften bevordert.

 

De taal van muziek is voor kinderen de eerste en meest natuurlijke taal om te communiceren. Geen wonder dat muzikale spelletjes een positieve impact op de taalontwikkeling van het kind hebben. Tijdens het maken van muziek worden beide hersenhelften geactiveerd. Kinderen beleven veel vreugde aan muziek en ervaren de combinatie met beweging als een vanzelfsprekende eenheid.  In de lessen 'muziek spel beweging' betreden we spelenderwijs de wereld van muziek aan de hand beweging, instrumentjes en stemspelletjes. 

 

OUDER EN BABY

De muzikale taal is de eerste taal die kinderen hanteren om zich uit te drukken. Denk maar aan het belletjes blazen en het brabbelen. Door in te spelen op de taal van de kinderen, leer je als ouder op een andere manier te communiceren met je kind.

Leeftijd: 0 - 2,5 jaar. Duur: 30 minuten.

 

OUDER EN PEUTER/KLEUTER

Tijdens deze sessies komt, naast het muzikale luik, ook veel beweging aan bod. 

Leeftijd: 2,5 - 5 jaar. Duur: 30 minuten.

 

PRAKTISCH

Tijdens deze sessies participeert de ouder met zijn/haar kindje in groep. De taal van muziek staat centraal.

Om de kinderen zo veel mogelijk bewegingsvrijheid te geven, worden de sessies op de grond uitgevoerd. Losse, comfortabele kledij en anti-slip sokken zijn aan te raden.

 

 

 

 

 

VOOR AFSPRAKEN OF INFORMATIE:

Neem contact met ons op via het contactformulier en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk.