kidsklankenSPEL

 

Een Godin volgt haar intuïtie. Een Godin heeft een visie en weet wat ze wil. Ze wil waarden doorgeven aan haar kinderen, opdat die zich volledig kunnen ontplooien.

Begint je baby of kindje spontaan te bewegen of geluidjes maken bij het horen van muziek?  

Verzint jouw zoon of dochter een eigen taal of eigen deuntjes tijdens het spelen? 

Zit er muziek of ritme in het spel van je kind of net niet?  

 

Uit neurologisch onderzoek blijkt dat het stimuleren van het muzikale gevoel, de muzikale taal, de intuïtie en de kunstzinnige vermogens bij kinderen een natuurlijk evenwicht tussen beide hersenhelften bevordert.

 

De taal van muziek is voor kinderen de eerste en meest natuurlijke taal om te communiceren. Geen wonder dat muzikale spelletjes een positieve impact op de taalontwikkeling van het kind hebben. Tijdens het maken van muziek worden beide hersenhelften geactiveerd. Kinderen beleven veel vreugde aan muziek en ervaren de combinatie met beweging als een vanzelfsprekende eenheid.  In de lessen 'kidsklankenspel' betreden we spelenderwijs de wereld van muziek aan de hand beweging, instrumentjes en stemspelletjes. 

 

OUDER EN BABY

De muzikale taal is de eerste taal die kinderen hanteren om zich uit te drukken. Denk maar aan het belletjes blazen en het brabbelen. Door in te spelen op de taal van de jongste kinderen, leer je als ouder op een andere manier te communiceren met je kind.

Leeftijd: 0 - 2,5 jaar. Duur: 30 minuten.

 

OUDER EN PEUTER/KLEUTER

Tijdens deze sessies komt, naast het muzikale luik, ook veel beweging aan bod. 

Leeftijd: 2,5 - 5 jaar. Duur: 30 minuten.

 

PRAKTISCH

Tijdens deze sessies wordt van de ouder gevraagd met zijn/haar kindje in groep te participeren. De taal van muziek staat centraal. Muzikale kennis of kunnen zingen zijn hierbij niet belangrijk.

Om de kinderen zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te geven, worden de sessies op de grond uitgevoerd. Het dragen van gemakkelijke en comfortabele kledij en anti-slip sokken zijn aan te bevelen.

meer INFORMATIE

Neem contact met ons op als je meer wil weten. Je vraag wordt altijd beantwoord.